top of page

AKARYAKIT IFO

image_ot-germany-honau_tanks2_1920px.jpg

Fuel Oil IFO, ağır yakıt yağı olarak da bilinir ve endüstride ve enerji sektöründe kullanılır. Genellikle gemi yakıtı olarak kullanılır, ancak enerji santrallerinde de kullanılabilir. IFO, petrolün atmosferik distilasyon işleminden elde edilir ve düşük kaliteli ham petrol yağlarından yapılan ağır yakıt yağıdır. IFO, viskozitesi yüksek bir yakıttır ve yakıt verimliliği düşüktür. Yakıt olarak kullanılabilmesi için öncelikle ısınması gerekmektedir. Ayrıca, düşük kaliteli bir yakıt olduğu için yanma sırasında çevreye zararlı emisyonlar açığa çıkarır. Bu nedenle, çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş sürecinde kullanımı giderek azalmaktadır. IFO genellikle numaralandırılmıştır ve numaralar yakıtın viskozitesine ve sıcaklığına bağlıdır. Örneğin, IFO 180, ısıtıldığında 180 derece santigrat sıcaklığa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

bottom of page